Chief Patrons
 • Sri. Veeranna C Charantimath
  Hon. Chairman
  B. V. V. Sangha
  Bagalkot
Patrons
 • Sri. Mahesh Athani
  Hon. Secretary
  B. V. V. Sangha
  Bagalkot
 • Sri. Siddanna S Shettar
  Chairman (Governing Council)
  S. N. M. C
  Bagalkot
 • Dr Ashok Mallapur
  Principal
  S. N. M. C
  Bagalkot
 • Dr T M Chandrashekar
  Dean
  S. N. M. C
  Bagalkot
Organising Chairman (Pedicriticon 2017)
 • Dr (Mrs.) Bhuvaneshwari C Yelamali
Organising Co-Chairman (Pedicriticon 2017)
 • Dr Ashok Badakali
Organising Secretary (Pedicriticon 2017)
 • Dr Ramesh R Pol
Treasurer (Pedicriticon 2017)
 • Dr Gangadhar Mirji
President (KSB-IAP ICC)
 • Dr R T Patil
Secretary (KSB-IAP ICC)
 • Dr Raghavendra N Vanaki
Convenors
 • Dr Yatesh Pujar
 • Dr Shekhar Mane
 • Dr Devaraj Patil
Advisory Committee
 • Dr V D Patil
 • Dr J M Nangrani
 • Dr L H Bidari
 • Dr M S Danigond
 • Dr G A Manjunath
 • Dr H Parmesh
 • Dr Sanjeev Rai
 • Dr Thobbi A N
 • Dr Arun Desai
 • Dr N K Kalappannavar
 • Dr Narayanappa
 • Dr Shrinath Mugali
 • Dr S N Joshi
 • Dr Prakash Wari
 • Dr Suresh Kakhandaki
 • Dr Asha Benakappa
 • Dr Santosh Soans
 • Dr S V Patil
 • Dr Sujata Jali
 • Dr N S Mahanshetty
 • Dr Yoganand Reddy
 • Dr J K Lakhani
 • Dr Sharanagouda Patil
 • Dr Basavaraj
Souvenir & Memento
 • Dr Ramesh Hatti (Chairman)
 • Dr Ramesh R Pol
 • Dr Somanath Bademi
 • Dr Prabhayya Gurumath
 • Dr Anita Kolagi
 • Sri. Chiniwalar
Tour, Transport & Faculty Hospitality
 • Dr Vinayakumar (Chairman)
 • Dr S S Badadesai
 • Dr Srikanth Kamakeri
 • Dr Veeresh Hallur
 • Dr (Mrs.) Varsha Heranjal
 • Dr Prabhu Bhikshavathimath
Stage & Venue
 • Dr S B Nagur(Chairman)
 • Dr Shabbeer Batakurki
 • Dr Ashok Dorle
 • Dr Surekharani Patted
 • Dr Yasmin Maniyar
 • Dr (Mrs.) Suchitra Vanaki
 • Dr Soumya A S
Accommodation
 • Dr Maruti B Talawar (Chairman)
 • Dr Shashidhar Suligavi
 • Dr Kiran Kulageri
 • Dr Ahmad Rasool
 • Dr (Mrs.) Rajani patil
 • Dr Ishrat P M
 • Dr Lohith
Trade & Exhibition Committee
 • Dr Shankar Patil (Chairman)
 • Dr Srikanth Kamakeri
 • Dr S L Bilagi
 • Dr Ramesh Mantur
 • Dr Kora
 • Dr Suresh sonth
 • Dr Prabhu Bhikshavathimath
Cultural & Banquet Committee
 • Dr Sanjay Naik (Chairman)
 • Dr Raghavendra Vanaki
 • Dr V S Sobani
 • Dr Suresh Mullur
 • Dr (Mrs.) Rashmi Naik
 • Dr (Mrs.) Suchitra Vanaki
 • Dr (Mrs.) Jyothi K Kulageri
Information Committee
 • Dr Yatesh Pujar (Chairman)
 • Dr Mahesh Patil
 • Dr Ashok Badakali
 • Dr V N Gunda
 • Dr Ramesh R Pol
 • Dr Raghavendra Vanaki
 • Dr C S Hiremath
 • Mr. Kulkarni (Librarian)
 • Sri. Nagathan
Scientific Committee
 • Dr Sunil J Patil (Chairman)
 • Dr Ramesh Pattar
 • Dr Mahesh Patil
 • Dr Harshita Kanakaraddi
 • Dr C S Hiremath
 • Dr Kashinkunti
 • Dr Basavaraj Mannapur
 • Dr Gangadhar Mirji
 • Dr Manjula Patil
 • Dr Abhinandan Dorle
 • Dr Varsha Heranjal
 • Dr Soumya A S
Catering Committee
 • Dr S S Solabannavar (Chairman)
 • Dr Mohan Pattar
 • Dr Sudhir Benakatti
 • Dr Gururaj Malagi
 • Dr Srikanth Arishinagudi
 • Dr V C Mudigouder
 • Dr Mohan Kambad
 • Dr Suresh Sonth
 • Dr Santosh Sheelavanth
 • Dr Sangamesh Rakaraddi
 • Dr ShivanadaKadagouda
Finance Committee
 • Dr R N Sonwalakar (Chairman)
 • Dr R T Patil
 • Dr Yatesh Pujar
 • Dr Devaraj Patil
 • Dr Sanjay Naik
 • Dr Shankar Patil
 • Dr Shekhar Mane
 • Dr Anand Kanakaraddi
 • Dr Srikanth Kamakeri
 • Dr Pavan Darak
 • Dr S A Kora
Reception Committee
 • Dr Vijaymahantesh (Chairman)
 • Dr Keludeppa Talawar
 • Dr H B Hosur
 • Dr M A Desai
 • Dr M B Gongadshetti
 • Dr (Mrs.) Lata Hulkund
 • Dr Sanjeev Kolagi
 • Dr Umesh Ramadurg
Ladies wing
 • Dr (Mrs.) Lata Hulkund (Chairman)
 • Dr (Mrs.) Kavita K
 • Dr (Mrs.) Shailashri Bistagond
 • Dr (Mrs.) Prema Bajaj
 • Dr Rekha Hiremath